ֆինանսական հաշվետվություններ

Հանրակրթական ուսուցումԷջ1.2016

Հանրակրթական ուսուցումԷջ2.2016

Ներառական ուսուցում էջ1.2016

Ներառական ուսուցում էջ 2.2016

 

Ներառական ուսուցում էջ1. 2017

Ներառական ուսուցում էջ2. 2017

Հանրակրթական ուսուցում Էջ1.2017

Հանրակրթական ուսուցում Էջ2.2017

Ամփոփ հաշվետվություն Էջ1.2017

Ամփոփ հաշվետվությունշ Էջ2.2017

Ամփոփ հաշվետվաություն01.01.2018-01.04.2018

Ծախսերի և պարտքերի մասին 01.01.2018-01.07.2018

Ամփոփ հաշվետվություն 01.01.2018-01.10.2018

Կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին Ներառական 01.01.2019

Կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին Հանրակրթական 01.01.2019

Ամփոփ հաշվետվություն հանրակրթական 01.01.2019-08.01.2020

Ամփոփ հաշվետվություն ներառական 01.01.2019-08.01.2020

Ամփոփ Հաշվետվություն ներառական 0.1.01.2020-01.04.2020

Ամփոփ Հաշվետվություն հանրակրթական 0.1.01.2020-01.04.2020

Ամփոփ Հաշվետվություն Հանրակրթական 01.01.2020-01.07.2020

Ամփոփ Հաշվետվություն Ներառական 01.01.2020-01.07.2020

Ամփոփ հաշվետվություն հանրակրթական 01.01.2020-01.10.2020

Ամփոփ հաշվետվություն ներառական 01.01.2020-01.10.2020

Ամփոփ հաշվետվություն հանրակրթական 01.01.2020-01.01.2021

Ամփոփ հաշվետվություն 01.01.21-01.04.21.

Հաշվետվություն 2021- 2-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն-Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ

Հաշվետվություն — դրամական միջոցների և հոսքերի