Հայտարարություն

Հայտարարություն

Մրցույթ պատմության ուսուցչի թափուր տեղի համար

<<Պատմություն>> առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար

  Ֆիզիկա առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար

 <<Հայոց լեզու և գրականություն>> և  <<Աշխարհագրություն>> առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար մրցույթ