Ծախսերի հաշվետվություն

01.01.2017 -01.04.2017

01.01.2017 -01.07.2017

Ծախսերի և պարտքերի մասին 2018

կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 01.01.2018-01.01.2019(ներառական)

կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 01.01.2018-01.01.2019(հանրակրթական)

հանրակրթական ծախսերի և պարտքերի մասին 01.01.2019-01.04.2019

ներառական ծախսերի և պարտքերի մասին 01.01.2019-01.04.2019

հանրակրթական ուսուցում 01.01.2019-01.07.2019

ներառական ուսուցում 01.01.2019-01.07.2019