Դպրոցի խորհրդի նիստի արձանագրություն

Դպրոցի խորհրդի նիստի արձանագրություն Էջ1

Դպրոցի խորհրդի նիստի արձանագրություն Էջ2

Դպրոցի խորհրդի նիստի արձանագրություն Էջ3

Դպրոցի խորհրդի նիստի արձանագրություն Էջ4

Դպրոցի խորհրդի նիստի արձանագրություն Էջ5

Դպրոցի խորհրդի նիստի արձանագրություն Էջ6